کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

ثبت پرندگان کمیاب ایران

ثبت زردپره رخ زرد در کازرون

Record of Iranian rarities

Record of Cinereous Bunting in Kazerun

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 اسفند 1395

محل مشاهده: کازرون (استان فارس)

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: One individual

Date of observation: 20 March 2017

Place of observation: Kazerun (Fars province)

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده گونه ها در استانها

مشاهده بلبل خرما در استان یزد

Observation of species in provinces

Observation of White-eared Bulbul in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد: چندین فرد

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1396

مکان مشاهده: تفت (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: Several individuals

Date of observation: 22 March 2017

Place of observation: Taft (Yazd province)

Observer: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۶ ، ۲۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده گونه ها در استانها

مشاهده پاشلک معمولی در استان یزد

Observation of species in provinces

Observation of Common Snipe in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پاشلک معمولی Gallinago gallinago

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1396

مکان مشاهده: قلعه دهشیر، یزد (استان یزد)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Common Snipe Gallinago gallinago

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 22 March 2017

Place of observation: Dehshir Castle, Yazd (Yazd province)

Observer: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده گونه ها در استانها

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان یزد

Observation of species in provinces

Observation of Red-fronted Serin in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 12 فرد

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1396

مکان مشاهده: دهشیر، یزد (استان یزد)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 12 individuals

Date of observation: 22 March 2017

Place of observation: Dehshir, Yazd (Yazd province)

Observer: Korosh Khalili

  

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده پرستوی دریایی بال سفید دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of White-winged Black Tern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستوی دریایی بال سفید Chlidonias leucopterus

تعداد پرنده: 25 فرد و 12 فرد

تاریخ مشاهده: 17خرداد 1392 و 31 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: تالاب بین المللی چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای امیر فرح نسب

Species: White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus

No. of individuals: 25 individual & 12 individual

Date of observation: 7 June 2013 & 20 May 2016

Place of observation: Choghakhor Wetland (Chahar-Mahal & Bakhtiari Province)

Observer: Amir Farahnasab

 

--------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده چکاوک آسمانی کوچک در استان خوزستان

Observation of Oriental Skylark in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک آسمانی کوچک Aluda gulgula

رکوردها: 1-2 مزرعه سه در 18 بهمن 1395، 20 فرد شمال سیدعباس در 19 بهمن 1395 و 9 فرد در بوروایه در 20 بهمن 1395 (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن و سیدبابک موسوی

Species: Oriental Skylark Aluda gulgula

Records: 1-2 individuals at Mazraeh Seh on 6 February 2017, 20 individuals at North of Seyed Abbas on 7 February 2017, 9 individuals at Burvayeh on 8 February 2017

Observers: Magnus Ullman, Mathias Ullman & Seyed Babak Musavi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده

ثبت چک اروپایی در هندیجان

Record of European Stonechat in Hendijan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1395

محل مشاهده: ده ملا، هندیجان (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Date of observation: 22 February 2017

Place of observation: Deh-Molla, Hendijan (Khuzestan province)

Observer: Ali Haji-Abadi

وسط چین


 ---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده

ثبت فرم حنایی کوکوی معمولی در لار فارس

Record of Rufous form of Common Cuckoo in Lar, Fars

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد پرنده: یک فرد- فرم حنایی

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1395

محل مشاهده: لار (استان فارس)

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: One individual- rufous form

Date of observation: 18 March 2016

Place of observation: Lar (Fars province)

Observers: Adel Shamsizadegan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده صعوه ابروسفید در استان گیلان

Observation of Radde's Accentor in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: حداقل فرد

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Radde's Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: At least one individual

Date of observation: September 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده صعوه کوهی در استان گیلان

Observation of Alpine Accentor in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1394

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 5 June 2015

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده طرقه کبود در استان گیلان

Observation of Blue Rock Thrush in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: طرقه کبود Montocola solitarius

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Blue Rock Thrush Montocola solitarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 4 June 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده گنجشک درختی در استان کرمانشاه

Observation of Eurasian Tree Sparrow in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک درختی Passer montanus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 26 اسفند 1395

مکان مشاهده: روستای سرابخشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 16 March 2017

Place of observation: Sarabakhshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده طرقه کبود در استان کرمانشاه

Observation of Blue Rock Thrush in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: طرقه کبود Montocola solitarius

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1395

مکان مشاهده: بیستون (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Blue Rock Thrush Montocola solitarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 March 2017

Place of observation: Bisotun (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده طرقه کبود در استان زنجان

Observation of Blue Rock Thrush in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: طرقه کبود Monticola solitarius

تعداد: یک فرد نابالغ

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: One individual juvenile

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۲۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده عقاب مارخور در استان اصفهان

Observation of Short-toed Snake Eagle in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1394

مکان مشاهده: نجف آباد (استان اصفهان)

مشاهده کننده: رضا کیامرزی

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2015

Place of observation: Najaf-Abad (Esfahan province)

Observer: Reza Kiamarzy

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده اردک سرسفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of White-headed Duck in Chahar-Mahal and Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 6 فرد

تاریخ مشاهده: 24 آذر و 3 دی 1395

محل مشاهده: تالاب بین المللی چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان حامد علیمردانی و امیر فرح نسب

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala   

No. of individuals: 6 individual

Date of observation: 14 & 23 Dec 2016

Place of observation: Choghakhor International Wetland (Chahar-Mahal & Bakhtiari Province)

Observers: Mr. Hamed Alimardani & Amir Farahnasab

--------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده خوتکای ابروسفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Garganey in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: خوتکای ابروسفید Anas querquedula

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 4مرداد 1395

محل مشاهده: اطراف آبگیرها- بروجن (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای امیر فرح نسب و محمد فرح نسب

Species: Garganey Anas querquedula

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 25 Aug. 2016

Place of observation: Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari)

Observers: Amir Farahnasab & Mohammad Farahnasab

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در زریبار

Record of Lesser White-fronted Goose in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1395

مکان مشاهده: دریاچه زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و جلال رسولی

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 17 March 2017

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Mohammad Safrang & Jalal Rasouli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده صدف خوار در استان کردستان

Observation of Eurasian Oystercatcher in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1395

مکان مشاهده: دریاچه زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و جلال رسولی

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 March 2017

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Mohammad Safrang & Jalal Rasouli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده مگس گیر سینه سرخ در استان اصفهان

Observation of Red-breasted Flycatcher in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مگس گیر سینه سرخ Ficedula parva

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1395

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی جلالپور و مجید ملکپور

 

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: One individual

Date of observation: November 2016

Place of observation: Abbas-Abad Wildlife Refuge, Naein (Esfahan province)

Observers: Mehdi Jalalpour & Majid Malekpour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۱۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده چکاوک طوقی در استان کرمانشاه

Observation of Bimaculated Lark in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 اسفند 1395

مکان مشاهده: تالاب هشیلان (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata

No. of individuals: One individual

Date of observation: 8 March 2017

Place of observation: Hashilan wetland (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۵ ، ۱۷:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده چک سیبری در استان کرمانشاه

Observation of Siberian Stonechat in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1395

مکان مشاهده: تالاب هشیلان (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 27 August 2016

Place of observation: Hashilan wetland (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده حواصیل شب در استان کرمانشاه

Observation of Black-crowned Night Heron in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1395

مکان مشاهده: روستای سرابخشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 26 August 2016

Place of observation: Sarabakhshkeh, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده

ثبت خروس کولی سینه سیاه در مریوان

Record of Spur-winged Lapwing in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 6 فرد

تاریخ مشاهده:24 اسفند 1395

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 6 individuals

Date of observation: 14 March 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده

مشاهده دم جنبانک خاکستری در استان بوشهر

Observation of Grey Wagtail in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک خاکستریMotacilla cinerea 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1395

مکان مشاهده: جزیره خارک (استان بوشهر(

مشاهده کننده:  آقای کوروش خلیلی

Species: Grey Wagtail Motacilla cinerea

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 13 March 2017

Place of observation: Kharg Island (Bushehr province)

Observer: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۵:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده